MARTORII LUI IEHOVA
     media: 2.33 din 12 voturi

postat de mihailmaster in 2007-10-07 18:07

MARTORII LUI IEHOVA

Alte denumiri: studenţi în Biblie, milenişti, russellişti.

a) Istoric

Fondator: Charles Taze Russell – presbiterian de nuanţă pietistă, apoi adventist. Bogat, călătoreşte la Locurile Sfinte şi-şi sistematizează primele idei doctrinare: iminenţa sfârşitului lumii, inexistenţa iadului, conceptul de Armaghedon, mileniul.
Strânge, în 1872, primii „studenţi în Biblie”. Acordă o mare importanţă V.T.
Specificul acestei grupări: predilecţia pentru calcule ale Parusiei. Exemple:
1874 – primul eşec, dar şi prima „consolare”: „Hristos vine ca un fur”.
1875 – de la 625 î. Hr. – anul robiei şi ultimul jubileu, se adaugă 50 de jubilee (2500 de ani), pentru a se ajunge la Mileniu – Marele Jubileu.
1878 – înviază şi apostolii, la 3 ani şi ½ de la venirea „în duh”
1914 – o nouă venire „pe nori”, Hristos îşi strânge aleşii (144.000) cu care va guverna din cer peste paradisul pământesc. Această lucrare continuă şi astăzi, iar încheierea ei este iminentă. Calculele pt. acest an se bazează pe textul Apoc. 12, 6-14 – echivalenţa între 1260 de zile şi sintagma: o vreme, vremuri şi jumătate de vreme. Forţând lucrurile (considerând pluralul vremuri ca dual), iehoviştii adună: 3 timpuri şi ½, care trebuie socotite în cele 1260 de zile, rezultând un timp = 360 de zile. 7 timpuri = 360x7=2520 zile (606 î.Hr. – 1914 d.Hr.).
1925 – noul lider, Rutherford, afirmă: „starea de lucruri a lui Satan diavolul se va termina până cel mai târziu la 31 decembrie 1925”. Calcul: primul jubileu al lui Moise a avut loc în 1575 î.Hr. Adunând 70 de jubilee (3500 de ani) rezultă anul 1925.
1975 – propus de un alt lider, N.H. Knorr. Calcul: de la facerea lumii până în 1975 sunt fix 6000 de ani (cele 6 zile ale creaţiei), care se continuă cu odihna milenistă (ziua a 7-a).
2000 – îi fascinează pe iehoviştii de rând; capii, însă, sunt reţinuţi. După atâtea eşecuri, preferă o variantă ambiguă : sfârşitul lumii va veni până la trecerea generaţiei aflată în viaţă în 1914, anul venirii lui Hristos pe nori.
De la apariţia lor, iehoviştilor le sunt interzise manifestările, datorită orientărilor lor antisociale şi antinaţionale. Rutherford şi alţi lideri au fost închişi între 1916-1919, datorită îndemnurilor antimilitare. Vor interpreta acest fapt ca pe o împlinire a profeţiei apocaliptice a martorilor credincioşi, care vor învia după 3 zile şi ½ (Apoc.11,11).

B) Doctrina

-numele lui Dumnezeu – Iehova – prezent în traducerea lor eretică a Bibliei (New World Translation) de 7210 ori
-nu cred în Sf. Treime
-Hristos e „cel mai mare om care a trăit vreodată”. Anterior întrupării, dar şi după aceasta, e confundat cu Arhanghelul Mihail
-Duhul Sfânt – energie impersonală
-calculează parusia, evidenţiază „semnele” ei, susţin frenetic mileniul – împărăţie pământească de 1000 de ani
-nu cred în suflet, nici în iad şi chinuri
-învierea aleşilor „din memoria divină”
-împărţirea celor mântuiţi în clase: 144.000 de „martori” vor guverna în cer cu Hristos, restul pe pământ
-citesc şi interpretează Biblia asiduu, în special cărţile Daniel şi Apocalipsa, cu descrieri terifiante: Armaghedonul – război final între bine şi rău
-nu cinstesc pe Maica Domnului, sfinţii, moaştele
-neagă crucea; afirmă că Hristos a fost răstignit pe un par
-nu au sărbători şi sunt foarte ostili atât celor creştine (Paşte, Crăciun), cât şi celor laice
-nu au Sf. Taine
-prozelitismul – cerinţă expresă; ridicat la rang de dogmă

C) Practici ce contravin moralei creştine

-interzicerea transfuziilor, a altor tratamente medicale, vaccinuri, transplanturi
-refuzul apărării patriei: guvernarea mondială – „regatul lui Iehova”, nerespectarea drapelelor, imnelor, refuzul exercitării dreptului la vot;
-izolarea socială, refuzul contactelor cu „nemartorii” în afara întâlnirilor prozelitiste
-acuzaţii de posedare demonică a tuturor organizaţiilor religioase, sociale, politice, naţionale şi internaţionale

D) În România

-ardeleanul Ioan B. Sima, întors din S.U.A. în 1920 – primul promotor; în 1927 îşi dă seama de rătăcirea milenistă
-preiau organizaţia ungurii Kiss şi Szabo
-interzişi între 1927-1944 şi 1948-1989
-încearcă să organizeze un congres mondial la Bucureşti în 1996 – respins
-recunoscuţi drept cult în 2000

E) Prozelitism

-în familie şi societate – vizite celebre pentru studii „gratuite” ale Bibliei la domiciliu
-unele semnale de violenţă, prectici imorale
-revistele cu cel mai mare tiraj de pe glob: Turnul de veghere şi Treziţi-vă!, broşuri, pliante, cărţi
-cartea: Să aducem argumente din Scripturi – manual de prozelitism
-congrese megalomanice pe stadioane
-sistemul educaţional: şcoli particulare, forme de grupare impuse, respingerea internatelor şcolare
-restricţii: T.V., P.C. (pentru membri); folosirea lor pt. publicitate

F) Cult

- 5 adunări /săptămână, dedicate pregătirii activităţilor prozelitiste: Întrunirea de serviciu, Şcoala de minister teocratic, Întrunirea publică, Studiul Turnului de veghere, Studiul de carte
-clădiri: „Sălile Regatului”
-congrese
-prozelitism normat: rapoarte de teren
-nunta, înmormântarea – prilejuri prozelitiste
-„comemorarea morţii lui Isus” – întâlnire anuală cu un numeros public
-botez în piscine, la congrese
- recunoaşterea drept cult religios – tendinţă de autodeterminare, stârneşte mânia unor aripi extremiste (ex.: dizidenţa Asociaţia Credinţa Adevărată a Martorilor lui Iehova din România – cu sediul la Cluj, care reproşează, în principal, organizaţiei-mamă, tocmai acest tip de colaboraţionism cu statul „satanizat”).

Bibliografie:
Scrieri despre Martorii lui Iehova: Pr. dr. David Pestroiu, Ortodoxia în faţa prozelitismului Martorilor lui Iehova, Ed. Insei Print, Buc., 2005, Idem, Martorii lui Iehova – sunt ei creştini?, Ed. România creştină, Buc., 1999; Constantinescu Şerban, Năzbâtii teologice sau falsa mărturie a aşa zişilor martori ai lui Iehova, G.B.V., Dillenburg, 1990; Mureşan, Asist. Dr. Radu Petre, Martorii lui Iehova pe calea instituţionalizării. Problema adaptării unui discurs sectar, AFTOUB 3 (2003-2004), p. 555-573.


Cărţi iehoviste apărute în româneşte (editor: Societatea Watch Tower): Tu poţi trăi întotdeauna în paradis pe pământ(1986), Cunoştinţa care conduce la viaţa veşnică (1995), Să vină regatul tău!, Tinerii se întreabă: răspunsuri practice (1993), Să aducem argumente din Scripturi (1989), Cum a apărut viaţa, prin evoluţie sau prin creaţie? (1988), Să ne apropiem de Iehova (2002), Cel mai mare OM care a trăit vreodată (1995), Securitate mondială sub domnia „Prinţului Păcii” (1990), Ce ne învaţă în realitate Biblia? (2005), Să acordăm atenţie profeţiei lui Daniel!(1999), Biblia – Cuvântul lui Dumnezeu sau al oamenilor? (1991), Există un Creator care se interesează de voi? (1998), Profeţia lui Isaia – lumină pentru întreaga omenire (vol. 1-2, 2000), Cartea mea cu relatări biblice (pt. copii, 1983), Apocalipsul – grandiosul său apogeu este aproape! (1991). Biblia iehovistă: Traducerea Lumii Noi a Sfintelor Scripturi. Noul Testament: Scripturile greceşti creştine.

Cine sunt Martorii lui Iehova şi ce cred ei?
     media: 3.00 din 4 voturi

postat de mihailmaster in 2007-10-07 14:36
Cine sunt Martorii lui Iehova şi ce cred ei? Sunt Martorii lui Iehova creştini sau o sectă?
Întrebare: Cine sunt Martorii lui Iehova şi ce cred ei? Sunt Martorii lui Iehova creştini sau o sectă?
Răspuns: Secta cunoscută astăzi ca Martorii lui Iehova a fost fondată în Pennsylvania, SUA, în 1870, plecând de la un studiu biblic condus de Charles Taze Russell. Russell şi-a intitulat iniţia grupul "Studiul Biblic al Începutului Mileniului". Charles T. Russell a început apoi să scrie o serie de cărţi intitulate "Începutul Mileniului", cuprinzând 6 volume şi majoritatea aspectelor teologice pe care le îmbrăţişează Martorii lui Iehova astăzi. După moartea lui Russell în 1916, judecătorul J. F. Rutherford, prietenul şi succesorul lui Russell, a scris în 1917 a 7-a carte şi ultima din seria "Începutul Mileniului", intitulată "Sfârşitul Misterului". Watchtower Bible and Tract Society (Societatea Turnul de Veghere) a fost fondată în 1886 şi a devenit foarte rapid motorul prin care mişcarea "Începutul Mileniului" a demarat promovarea punctului ei de vedere către alte persoane. Grupul a fost cunoscut iniţial ca “Russelliţii” până în 1931 când, datorită unei rupturi în organizaţie, a fost denumită “Martorii lui Iehova”. Celălalt grup s-a numit “studenţii Bibliei”.
Ce cred Martorii lui Iehova? O scurtă examinare a declaraţiei lor de doctrină în ceea ce priveşte aspecte precum dumnezeirea lui Iisus, Mântuirea, Trinitatea, Duhul Sfânt, Ispăşirea etc, arată că fără nici o îndoială ei nu au nimic de-a face cu creşinismul biblic cel puţin în aceste aspecte. Martorii lui Iehova cred că Iisus este arhanghelul Mihail, cea mai înaltă creaţie. Acest lucru contravine flagrant cu o mulţime de referinţe Scripturistice care arată clar că Iisus este Dumnezeu (Ioan 1:1,14; 8:58; 10:30). Martorii lui Iehova cred că mântuirea este obţinută printr-o combinaţie de credinţă, fapte bune şi obedienţă. Acest lucru contrazice Scriptura care declară că mântuirea este un dar de la Dumnezeu şi că ea se obţine doar prin credinţă (Ioan 3:16; Efeseni 2:8-9; Tit 3:5). Martorii lui Iehova resping Sfânta Treime, sau Trinitatea, crezând că Iisus este doar o fiinţă creată şi că Duhul Sfânt este puterea lui Dumnezeu şi atât. Martorii lu Iehova resping conceptul ispăşirii substitutive făcută de Domnul Hristos şi, în locul acesteia, spun că moartea lui Iisus a fost doar pentru a plăti păcatul lui Adam.
Cum îşi susţin Martorii lui Iehova aceste doctrine nebiblice? (1) Ei pretind că Biserica, de-a lungul istoriei, a modificat negativ Biblia şi că (2) ei au re-tradus Biblia în ceea ce ei numesc Traducerea Lumii Noi. Societatea Turnul de Veghere (Watchtower Bible and Tract Society) a alterat astfel textul Scripturii pentru a-l face să corespundă cu doctrina lor falsă – în loc să îşi bazeze doctrinele pe ceea ce Biblia învaţă. Traducerea Lumii Noi a fost editată în numeroase ediţii, fiecare aducând noi modificări, pe măsură ce Martorii lui Iehova au descoperit mai multe versete care contraziceau doctrinele lor.
Martorii lui Iehova sunt văzuţi unanim ca fiind o sectă care doar în anumite aspecte, neimportante, se poate identifica cu învăţătura biblică. Turnul de Veghere îşi bazează doctrina şi credinţa pe învăţăturile originale şi prelucrate ale lui Charles Taze Russell, Joseph Franklin Rutherford şi ale succesorilor lor. Comitetul de Conducere a Societăţii Turnul de Veghere este singurul care are autoritatea de a interpreta Scriptura. Cu alte cuvinte, ceea ce spune acest Comitet este considerat ca fiind literă de lege, iar gândirea independentă este descurajată puternic. Aceasta este în opoziţie directă cu sfatul apostolului Pavel către Timotei (şi către noi) de a ne arăta înaintea lui Dumnezeu ca nişte oameni încercaţi, lucrători care nu au de ce să le fie ruşine şi care împart drept Cuvântul lui Dumnezeu. Acest sfat, găsit în 2 Timotei 2:15, reprezintă o învăţătură şi o poruncă de la Dumnezeu pentru fiecare membru al Trupului lui Hristos de a fi precum creştinii din Bereea şi de a cerceta Scripturile în fiecare zi pentru a vedea dacă lucrurile care ne sunt prezentate ca învăţături sunt în acord cu învăţătura din Cuvântul Său.Martorii lui Iehova ar trebui invidiaţi pentru eforturile lor “evanghelistice”.
Probabil că nu există un alt grup religios care este mai dedicat răspândirii mesajului lor. Din păcate, acest mesaj este plin de distorsiuni, minciuni, înşelătorii şi doctrine false. Fie ca Dumnezeu să le deschidă ochii Martorilor lui Iehova pentru Evanghelia adevărată şi pentru învăţătura adevărată din Cuvântul lui Dumnezeu.


Termeni si Conditii de Utilizare